הישג מרשים למשרדנו. מדובר במשפחה שבה האב פתח תיק נישום במס הכנסה על שם בנו. הכנסות העסק דווחו בתיק הבן. כמו כן נפלו פגמים בדיווח. מס הכנסה חייב בשומות שערך את הבן ואשתו (שלהם מעצם ההגדרה תיק נישום משותף). הח"מ ערער לבית המשפט המחוזי בערעור מס וטען כי מדובר בעסק של האבא (שלא בכלל לא יצאה שומה).

בית המשפט קיבל את הטענה ומחק את הבן ואשתו מהשומה וחייב רק את האב,  (ע"מ 4199-11-11 בנלי נ' פ"ש), כאשר גם שומת האב הופחתה מהותית עקב טעויות כלכליות בשומה