עו"ד (ורו"ח) יואב ציוני מייצג נישום בערעור מס תקדימי מול רשות המיסים-מס הכנסה, שמכר מטבעות ביטקוין ברווח,

והטוען כי מדובר בהכנסה פטורה בידי יחיד מהפרשי שער הואיל והביטקוין הינו מטבע לכל דבר ועניין,

ולכן לא חל עליו מס הכנסה, וזאת בניגוד לעמדת רשות המיסים

הרואה בביטקוין סחורה שעלית הערך שלה חייבת במס הכנסה ואף מע"מ