בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קיבל את עמדת משרדנו בערעור מס בעניין סלע נגד פקיד שומה אילת, במחלוקת על סיווג משיכות בעלים.

משרדנו טען כי תכיפות וסכומי המשיכות משקפים שכר עבודה ואילו פקיד השומה טען כי המשיכות משקפות דיבידנד. עמדתנו התקבלה על ידי בית המשפט!