צרו קשר: 03-6005012 נייד: 050-5430819|yoav@tzionitax.com

שאלות ותשובות

אין לראות בחומר המפורסם באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו ו/או המלצה לנקוט או לא לנקוט בדרך פעולה כלשהי

ביום 31.05.07 ניתן פסק דין תקדימי (לדעתי) כי מקבל חשבונית מס חייב לבודקה ולהשוות את פרטי העוסק לרשימת העוסקים כפי שמופיעה באתר רשות המסים (ע"ש 5042/05, טל יואב נ' מנהל מע"מ ירושלים). באותו מקרה רואה החשבון ומנהל החשבונות טענו שלא מקובל נוהל בדיקה כזה, וכל עסק אחר היה נוהג באותה דרך. טענה זו נדחתה על ידי בית המשפט. יצוין שבדיקה זו חייבת להיערך בכל חשבונית מחדש ואין להסתמך על בדיקה ישנה. על מי מוטלת החובה לבדוק את רישום הספק – על העוסק, על מנהל החשבונות או על רואה החשבון? בהנחה שהתשובה לאפשרות השלישית הינה שלילית – האם רואה החשבון חייב להנחות את העסק לנהוג כך, ולבדוק בעת הגשת הדוח לפ"ש אם בדיקה זו אכן בוצעה?

1. על כל המעורבים (העוסק, המסייע, מנהל החשבונות, רואה החשבון) בהליך קיזוז התשומות והכנת הדוחות הכספיים בהן אותן חשבוניות
נכללות, יש אחריות.
2. העוסק הוא בעל העסק וכמובן שיש לו אחריות אישית (גם אם הדוח נערך ומוגש בפועל על ידי מסייע/מנה"ח/יועץ מס/רו"ח), על כל מסמך
ודוח שמוגש לרשויות המס. הוא לא יכול להתחמק בטענות כגון: ש"הוא לא מבין בחשבונות" ושיש לו "רואה חשבון שמטפל בעניינים".
3. לאנשי מקצוע המסייעים בעריכת והכנת הדוח יש אחריות כמסייעים ומתוקף תפקידם לכך שבדוח לא ייכללו מסמכים פיקטיביים. האחריות היא גם במישור האזרחי – רשלנות, ויכולה להתגלגל גם למישור הפלילי (למשל במקרה של מודעות או עצימת עיניים לכך שמוגש דוח הכולל חשבוניות פיקטיביות).
4. לרואה החשבון (גם אם אינו מבצע, עורך ומגיש את דוחות המע"מ החודשיים) יש אחריות כמי שנותן חוות דעת על הדוחות הכספיים. מעבר לכך לרו"ח אחריות גם בהתנהלות השוטפת של הנישום כמי שאמור להנחות אותו כיצד לנהל את ספריו ואלו ספרים לנהל.
5. כמו כן בעת הביקורת השנתית חובה (לאור מהות עבודת רואה החשבון כמבקר ומהות חוות הדעת שהוא נותן) על רואה החשבון לכלול
בדיקה בעניין זה כחלק מנהלי הביקורת שלו.
6. לרואה החשבון אינטרס מקצועי אישי לדאוג לכך שכל לקוחותיו (ומנהלי החשבונות שלהם) יונחו (בכתב ובעל פה) בדבר הבדיקות הנדרשות עובר להתקשרות עם ספק, ולהכללת חשבוניותיו בספרים וכתשומות, ובהמשך לאורך ההתקשרות עם אותו ספק. רשויות המס לא מהססות לזמן לחקירה (באזהרה) אנשי מקצוע שנמצאו אצל לקוחותיהם חשבוניות פיקטיביות. כדאי לרואה החשבון להיות "מכוסה" בסיטואציות שכאלו ולהראות דוקומנטציה על הנחיותיו ללקוחותיו ובדיקות שערך. דוקומנטציה שכזו תוכל לשמש לרואה החשבון גם כהגנה מפני תביעת רשלנות אפשרית של לקוח תם לב שינסה להטיל עליו את האחריות על הימצאותן של חשבוניות פיקטיביות בספריו, בטענה שרוה"ח לא הנחה אותו כנדרש.

לנישום הכנסות בשנת המס 2005 כדלקמן: ממשכורת 100,000 ש"ח, מרבית בשיעור מס מוגבל (15%) 400,000 ש"ח, רווח הון שנצבר מ- 01.01.03 (25%) 100,000, רווח הון שנצבר עד 01.01.03 400,000 ש"ח. מהו שיעור המס (%) שיחול על רווח ההון שנצבר עד 01.01.03? האם לפי סעיף 121 בהתחשב בהכנסה ממשכורת בלבד או 49% בהתחשב בסה"כ הכנסתו החייבת?

1. סעיף 121 לפקודה קובע את שיעורי המס על הכנסתו החייבת של יחיד (שיעורי מס מדורגים).
2. הן רווח הון והן הכנסה מריבית הנן הכנסות חייבות (סעיף 89(א) וסעיף 2(4) לפקודה בהתאמה) , אולם:
- על פי סעיף 91(ב1)(2) רווח ההון נחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם ההכנסה החייבת.
כמו כן,
- על פי סעיף 125ג(ב) גם הכנסה מריבית בידי יחיד נחשבת "כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת".
3. כדי לדעת, בשאלה שלפנינו, מה שיעור המס שיחול על רווח ההון הריאלי שנצמח לפני 1/1/03 (הכנסה שכשלעצמה עומדת בשלב הגבוה ביותר של ההכנסה החייבת, ומעצם ההגדרה- באותו שלב בו עומדים ההכנסה מריבית וההכנסה מרווח הון שנצבר לאחר 1/1/03, אשר להם נקבעו שיעורי מס מיוחדים), יש לבדוק את ההכנסות בשלבים הנמוכים יותר.
4. בענייננו ההכנסה היחידה בשלב נמוך יותר היא ההכנסה ממשכורת. מכאן שבענייננו רווח ההון לתקופה שעד 1/1/03 ימוסה לפי שיעורי המס השולי לאחר ההכנסה ממשכורת בלבד.

אדם שמונה כאפוטרופוס על ידי בית המשפט בגין אדם נטול יכולת, מגיש דוח שנתי לכונס הנכסים הרשמי ובית המשפט. לאחר אישור הדוח מאושר לו שכר בגין פועלו. האם זו הכנסה חייבת במס או פטורה (החזר הוצאות)? והיה והכנסה זו הנה חייבת במס, האם ניתן לקזז הוצאות בגין פועלו לדוגמא: מסיעות, חניות וכו'?

1. האיש ביצע עבודה וקיבל תמורה בגינה, ועל כן מדובר בהכנסה חייבת במס (לפי סעיף 2 לפקודה).
2. יחד עם זאת, הואיל ונוצרה לו הכנסה הרי שניתן על פי הוראות הפקודה (סעיף 17) ותקנותיה לנכות הוצאות שנוצרו בייצור ההכנסה.

עבדתי במוסך לפני מספר חודשים במשך כשנה.. בערך לקראת סוף השנה הצעתי למעסיק שלי שאני יעבוד אצלו בעוד משרה והוא יוסיף לי כסף והוא הסכים והחלטנו ביחד על הסכום שיתווסף לי.. הבעיה היא שהוא לא הוסיף לי כסף אלא נתן לי כל פעם מפרעה על חשבון משכורת שתבוא ובעצם הוציא לי את זה בלי תלוש.."כסף שחור".. הדבר לא היה ידוע לי תההתחלה ובעיה נוספת היא שהוא לא נותן לי את הכסף שהוא היה חייב לי.. גם כי זה שחור וגם כי הוא פיטר אותי.. מה האפשרויות שלי?? בבקשה תנסו לעזור לי..

אתה יכול לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה וכן למודיעין מס הכנסה בתלונה

נתקלתי בסיפור לא נעים במשפחה שרציתי לברר מהן השלכותיו המשפטיות. קרוב משפחתי בעל עסק פרטי. הנ"ל העסיק לתקופות מוגבלות את אחד מילדיו בעסק באופן חוקי ומסודר. לאחר שנה או יותר מהפעם האחרונה שבה סיים בנו לעבוד בעסק של אביו, לפתע הוא מגלה שאביו, המשיך להוציא משכורת על שמו של הבן, כאילו הוא עדיין עובד אצלו. את הכסף הזה העביר האב לעצמו. דבר זה נעשה מבלי שהבן נשאל רשות לשימוש בפרטיו, מבלי שהוא בכלל יופיע בבית העסק ואפילו את תלושי השכר שהוציא על שמו העלים האב. אני סקרנית לדעת מהו דינן של עברות אלו והאם הן נחשבות פליליות?

על פי המתואר מדובר על עבירות על פקודת מס הכנסה וחוק הבטוח לאומי שיכולות להיות להן השלכות פליליות (עבירות פליליות שעונש בצידן) ואזרחיות (חוב לביטוח לאומי ולמס הכנסה).

 

על מי מוטלת אחריות תשלום מס הכנסה לאדם במעמד שכיר שמקבל משכורת חודשית ותלוש משכורת מסודר (מאירגון גדול ומוכר). הסיפור בקצרה. עבדתי 8 חודשים באירגון מסויים (התפטרתי מרצוני), וקיבלתי תלוש משכורת מדי חודש. מכיוון שבאותה שנת מס הייתי בחופשת לידה הגשתי בקשה למס הכנסה להחזר מס. בסוף התברר לי שאני חייבת 3500 ש"ח למס הכנסה כי האירגון לא הוריד לי מס הכנסה כנדרש. מה עלי לעשות ואל מי אני יכולה לפנות על עוגמת הנפש. אני חיה ממשכורת נטו שאני מקבלת אחרי כל ההורדות הדרושות. האם אין חובת המעביד להוריד לי מס הכנסה כנדרש בחוק? המצב שנוצר היום שאין לי מאיפה להביא את הסכום הזה? למי עלי לפנות?

חובת ניכוי המס במקור היא של החברה ובהתאמה החוב הוא של החברה ולא שלך (הסעיפים הרלבנטיים בפקודת מס הכנסה הנם 164- 168). יש להוציא מכתב למס הכנסה בעניין זה כדי שיבטלו את החוב.

1. אם אני מוכר קרקע במדינת ישראל, באופן פשוט ורגיל. כמה אחוז מס שבח אצטרך לשלם?

לעניין שעורי המס התשובה תלויה במועד רכישת הקרקע. כך למשל, שיעור המס על הרווח הריאלי ממכירת מקרקעין על חלקהרווח שנצבר מ- 1/1/07, הוא 20%.

 

2. במידה ומס שבח מזהה, עסקה שאינה נכונה (הסכום הרשום שונה מהסכום האמיתי), מה העונש שניתן למוכר, לקונה ולעו"ד?

מדובר בעבר מסוג פשע, עד 7 שנים מאסר בפועל.

במרץ 06 ילדתי ושלחתי למדור שכר בחברה שבה אני עובדת את המסמך מב. לאומי שקיבלתי דמי לידה ומאז הם חישבו לי שאני עובדת בשתי עבודות ולכן שילמתי מס כל חודש לפי תקרה גבוהה בהרבה ממה שבפועל הייתי אמורה לשלם. לפני חודש גיליתי את הטעות לגבי שנת 06 פניתי לב. לאומי ולדבריהם מגיע לי ריבית והצמדה והם יחזירו לי עבור שנה זו את ההפרשים. עבור שנת 07 מגיע לי החזר מהעבודה אך הם טוענים שלא מגיע לי ריבית והצמדה. השאלה מה מגיע לי מבחינת החוק וכיצד נעשה החישוב. אודה לכם על הסבר בנושא.

לא ברור לאיזה סעיף בחוק ביטוח לאומי את מתייחסת בשאלתך ולכן לא אתייחס ספציפית למקרה שבשאלה. מכל מקום
לאחרונה פורסם פס"ד התומך בהצמדת החזרים למדד המחירים לצרכן, גם אם בחוק לא מצויין שהסכום יוחזר ממודד (עא 4030/03
מפעלי גרנות אגודה שיתופית חקלאית מרכזית בע"מ נ' מס הכנסה פקיד שומה למפעלים גדולים). מכאן, ומבלי להיכנס ספציפית
למקרה שלך, הרי שנראה כי בכל מקרה ניתן, ע"ב אותו הגיון, לטעון שגם במקרה שלך יש להצמיד את הסכומים לפחות למדד.

למי מדווחים על עבירות / חשד לעבירות מס ?

ברשות המסים, במסגרת אגפי חקירות מס הכנסה ומע"מ, קיימות מחלקות מודיעין אליהן ניתן לפנות.

נתבעתי ע"י מס הכנסה והורשעתי 1. למי עלי למען את הערעור לאיזה בית משפט? 2. בשונה ממשפטים אזרחיים רגילים, בהם יש תביעה וכתב הגנה ובערעור אני מחוייב רק לנושאים שעלו במהלך המשפט. האם יש לי אותה החובה גם כאן? ואם כן ? 1. הפרוטוקולים ? 2. מכתב התשובה שלי להאשמה ?3. חומרים שנמסרו בשלבים השונים. אבקש להתיחס ולענות על כל אחד מהנושאים

אם הורשעת בשלום הערעור הוא למחוזי. ככלל בית משפט של ערעור לא מתערב בקביעות עובדתיות. ניתן להגיש במסגרת
הערעור תיק מוצגים. בכל מקרה מוצע להתייעץ בצורה מסודרת עם עו"ד או לשכור עו"ד.

ברצוני לבקש את עזרתכם בבדיקת נושא הקשור לתכנון מס. אשתי ואני מתכננים לפתוח עסק שבו נעבוד שנינו כעצמאיים. כפנסיונר וכנכה 100% לצמיתות מביטוח לאומי ובעל פטור מתשלום מס הכנסה עקב נכותי, ברצוני לבדוק, האם במסגרת תכנון מס נוכל למשוך משכורות כך שהמשכורת החודשית שלי תהייה לדוגמא גבוה ב-50% מזו של אשתי, ובלבד שלא אגיע לסכום המקסימום הפטור במס?

אני מבין שאתם הולכים לפתוח חברה שבה שניכם תהיו שכירים. כעקרון אם תוכל להראות שמשכורת שאתה מקבל משקפת את התרומה שלך לעסק (בהשוואה למשכורת שהייתה משולמת למישהו אחר- אדם זר שאינו קשור אליכם שהיה נשכר על ידכם -שהיה מבצע את אותו תפקיד) הרי שלמס הכנסה תהיה בעיה לטעון נגד סכום המשכורת