קטעי עיתונות

להלן קטעי עיתונות מודפסת בהם מופיע משרד עורכי הדין ונוטריון יואב ציוני

KavPaper

מאמר בעיתון קו למושב – מגדלים עתרו נגד נוהל עובדים מיו"ש.