מאמרים

למאמר המלא

תופעת ה - Hindsight Bias - תובנות נוספות בדבר השלכותיה על דיני הנזיקין וההתמודדות עימה בבתי המשפט (ספטמבר 2006).

מחקרים פסיכולוגיים, בתחום הפסיכולוגיה הקוגנטיבית, מלמדים, כי כאשר אנשים נדרשים, Ex-post, להעריך את ההסתברות, האובייקטיבית, Ex ante לקרות ארוע מסויים, הם יתנו להסתברות הערכה גבוהה יותר אם הם יודעים שהארוע קרה...

למאמר המלא
למאמר המלא

מהו קו הגבול שלאחריו עסקה כשרה ולגיטימית בעלת יתרון מס המוקנה לה על פי הדין, הופכת לעסקה מלאכותית שיתרון המס
בה ייחשב להפחתת מס בלתי נאותה?(ספטמבר 2006).


פעמים רבות נוצרות בחקיקת המס פרצות שאותם יכולים הנישומים לנצל כדי להפחית את חבות המס שלהם. אותן פרצות הינן לעיתים
יתרונות מס או הטבות מס שהמחוקק איפשר לנישומים לנצל בסיטואציות מסוימות...

למאמר המלא
למאמר המלא


המרדף אחר הכשרון והשלכותיו (נובמבר 2006).


העשורים האחרונים אופיינו בשינויים טכנולוגיים מואצים, במהפיכת מידע ותקשורת וגלובליזציה של השווקים. העולם הפך להיות יותר ויותר
מתוחכם ומבוסס טכנולוגיה ובהתאמה הדגש בפירמות הבינלאומיות ...

למאמר המלא
למאמר המלא


זרקור על עבירות המס לאור החמרת הענישה (פברואר, 2007)


לאחרונה היינו עדים לפרסומים בעיתונות ובמדיה על החמרה של בתי המשפט בכל הנוגע לעבירות מס. ברשימתנו זו נבקש להפנות זרקור
לעבירות המס הנפוצות ולמדיניות הענישה הקיימת...

למאמר המלא
למאמר המלא


על ההבחנה בין מחיקת הרשעה במסגרת שירות לתועלת הציבור לבין מחיקת הרשעה במקרה הרגיל (פברואר, 2007)


אחת מדרכי הענישה במשפט היא מתן צו שירות לתועלת הציבור (של''צ). צו שירות לתועלת הציבור הנו צו המחייב את העבריין לעשות
בשעות הפנאי ללא שכר פעולה או שירות למשך הזמן הקבוע בצו (סעיף 71א לחוק העונשין)...

למאמר המלא
למאמר המלא


הוכחת שיטה ומעשים דומים במשפטי מס פליליים


בתיקי מס פליליים מסוימים ביקשה רשות המסים (באמצעות באי כוחה), מבית המשפט להתיר לה, להציג במסגרת ראיות התביעה,
ראיות בדבר היסטוריית המס של הנישום...

למאמר המלא
למאמר המלא


המהפכה והמהפכה שכנגד בפרשנות דיני המס


עד פסק הדין בעניין קיבוץ חצור , הייתה נהוגה בדיני המס בישראל גישה פורמליסטית לפרשנות דיני המס, הנצמדת באופן דווקני ללשון החוק ...

למאמר המלא
למאמר המלא


אחריות אישית של בעלי מניות בחברות בתביעות נזיקיות בגין נזקים קטסטרופליים


אחד המאפיינים הבסיסיים בדיני החברות המודרניים בעולם המערבי הוא הכלל המשפטי של אחריות מוגבלת.
כלל משפטי זה, שרבים מתייחסים אליו כמעט כמובן מאליו וכחלק בלתי נפרד מרעיון האישיות המשפטית הנפרדת, מגלם בתוכו בעיה
אינהרנטית של תמריץ להחצנת עלויות....

למאמר המלא
למאמר המלא


יעילות לפי תוחלת שונות, תיאורית תימחור ארביטראז' ופיזור היטב של תיקי השקעות


אחד הקריטריונים שעומדים בפני משקיע לקביעת העדפה בין תוכניות מסוכנות הוא קריטריון תוחלת - שונות.
על פי קריטריון זה השקעה א' עדיפה על פני השקעה ב' אם, ורק אם...

למאמר המלא
למאמר המלא


הוצאת דיבה קולקטיבית תוך התמקדות בפסק הדין בעניין Skokie(Collin v. Smith, 578 F. 2d 1197 (7th Cir. 1978))


חיבור זה, עוסק בפרק מסוים מתוך זכויות האדם האוניברסאליות והוא הנושא של הוצאת דיבה או השמצה קולקטיבית (group label).
מעבר להצגה כללית של הנושא נתמקד ונרחיב בניתוח ההתייחסות להוצאת דיבה קולקטיבית..

למאמר המלא
למאמר המלא


תיקון לחוסר הסימטריה בקיזוז הפסדים כסיוע לעסקים במיתון (נובמבר 2008)


ההוריקן הפיננסי, ששטף את העולם כולו, לרבות ישראל, מציב אותנו מול אחת הבעיות הגדולות בדיני המס בישראל (ובמדינות רבות בעולם),
והיא חוסר הסימטריה בין מיסוי הכנסות להתרת הכרה בהפסדים....

למאמר המלא
למאמר המלא


סקירה משפטית בעניין ליטיגציית שינוי האקלים, פסיקה, מגמות והשלכות (דצמבר 2008)


הליטיגציה בנושא שינוי האקלים מהווה כלי בהתמודדות של גופים בעלי אינטרס להגנת הסביבה, כנגד חוסר פעילות (או חוסר אפקטיביות
של פעילות) של ממשלות ופירמות עם בעיית גזי החממה ....

למאמר המלא
למאמר המלא


מיסוי בינלאומי של מרכיב הפחמן בסחורות (מרץ 2009)


בעיית גזי החממה היא בעיה גלובאלית. העדיפות הראשונה לפיתרון בעיה גלובאלית היא בהתגייסות של כל מדינות העולם או
לפחות כל המזהמות הגדולות ....

למאמר המלא
למאמר המלא


מעשה באקורדיון שהפיח חיים בחשבונית (מרץ 2009)


אחת הגישות הפרשניות המקובלות בעולם, למונח שמשמעותו משתנה מחוק לחוק ואף בין סעיפים שונים לאותו, היא גישת הפרשנות
הפונקציונאלית או גישת האקורדיון ....

למאמר המלא
למאמר המלא


ריאיון עם יואב ציוני (יולי 2009)


לאחרונה אנו שומעים יותר ויותר על עונשים חמורים בתחומי המס, מאין נובעת המגמה הזו? אכן בתי המשפט נוקטים במגמה הולכת וגוברת ....

למאמר המלא
למאמר המלא


עצות פרקטיות לתום שנת המס (דצמבר 2009)


רשימה זו תעסוק בעצות פרקטיות, לקראת סוף השנה, בנוגע להיבטי מיסוי וכן ניהול ספרים לעורכי דין...

למאמר המלא
למאמר המלא


שינוי תקדימי בעמדת הביטוח הלאומי ביחס לחברות העסקה (ספטמבר 2009)


הביטוח הלאומי הוציא לאחרונה, חוזר חדש ותקדימי לסניפיו המנחה אותם כיצד להתנהל מול חברות העסקה...

למאמר המלא
למאמר המלא


קטע עיתונות על פסק דין תקדימי בו ייצג עורך דין ציוני יואב (דצמבר 2009) איך להגדיל את ההכנסות ממיסים (ינואר 2009) לאחרונה שמענו על שורה של


לאחרונה שמענו על שורה של מעצרים של סלבריטיס מתחום הספורט שזומנו לחקירות במס הכנסה ובמכס.

וכן ולהבדיל על שליחת דרישת הצהרת הון לראשי ארגוני הפשע..

למאמר המלא
למאמר המלא


מאמר בעניין הפיתרון הרצוי לבעיית גזי החממה- מאת יואב ציוני, ינואר 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


ייחוס הפרשי הון שניצמחו בשנה סגורה לשנה פתוחה עומד בסתירה להוראות הדין
מרץ 2011


למאמר המלא
למאמר המלא


פגם בנוסח ייפוי הכוח של מס הכנסה מאפשר לנישומים להתנער מהסכמי שומה שנחתמו על ידי המייצג בלבד מרץ 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


בחינת אי תלות הכנסות בני זוג לאור הילכת מלכיאלי אפריל 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


הרהורים על עצמאות שיקול הדעת השיפוטי בתיקי מס פליליים נובמבר 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


הטיות קוגניטיביות וטעויות שיפוטיות בדין הפלילי יואב ציוני, נובמבר 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


הגנת הטיפשות בדיני המס הפליליים יואב ציוני


למאמר המלא
למאמר המלא


יואב ציוני – תגובת קוראים/דצמבר 2012


למאמר המלא
למאמר המלא


מיסוי השפעות סביבתיות של כלי רכב בישראל


למאמר המלא
למאמר המלא


הרחבת ארסנל הכלים לאבחנה בין עסקה כשרה לעסקה מלאכותית

למאמר המלא
למאמר המלא


מיסוי היתרי פליטות שניתנו לחברות המיישמות מודל של סחר בהיתרי זיהום

למאמר המלא
למאמר המלא


היסוד הנפשי הנדרש בעבירה לפי סעיף 117 (ב)(5) לחוק מס ערך מוסף

למאמר המלא
למאמר המלא


מיסוי הכנסות בלתי חוקיות

למאמר המלא
למאמר המלא


'פשר המס' - כתב עת מקצועי

למאמר המלא

"][/tagline_box]

למאמר המלא


עסקאות מלאכותיות - מאת ג'ונתן תדמור עורך דין ויואב ציוני עורך דין ורואה חשבון

למאמר המלא
למאמר המלא


סוגי עבירות מס - מאת ג'ונתן תדמור עורך דין ויואב ציוני עורך דין ורואה חשבון

למאמר המלא
למאמר המלא


תשלום כופר כספי בעבירות מס - מאת ג'ונתן תדמור עורך דין ויואב ציוני עורך דין ורואה חשבון

למאמר המלא
למאמר המלא


הליך גילוי מרצון - מאת ג'ונתן תדמור עורך דין ויואב ציוני עורך דין ורואה חשבון

למאמר המלא
למאמר המלא


איסור הלבנות הון - מאת ג'ונתן תדמור עורך דין ויואב ציוני עורך דין ורואה חשבון

למאמר המלא
למאמר המלא


העסקת עובדים פלסטינאים בתחום החקלאות‬

למאמר המלא
למאמר המלא


האם ראוי להשתמש בדיני הנזיקין ככלי בהתמודדות עם שינוי האקלים

למאמר המלא
למאמר המלא


מס ערך מוסף על מקבצי דיור? - נדרשת חשיבה מחדש

למאמר המלא
למאמר המלא


מיסוי הכנסות בלתי חוקיות - מאמר שפורסם באתר mishpati.co.il.

למאמר המלא
למאמר המלא

ניכויים מותרים בגין מגורי עובדים זרים – על חשיבות הדיוק בחישוב הסכום המנוכה | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

דיוני שומה במס הכנסה | מאת עורך דין ורואה חשבון יואב ציוני, אפריל, 2015

למאמר המלא
למאמר המלא

החלטה חשובה לטובת המעסיקים בתביעות עובדים זרים - פגם בייפוי הכוח של העובד הזר | מאת עורך דין שמואל גלנץ ועורך דין ורואה חשבון יואב ציוני, 03/05/15

למאמר המלא
למאמר המלא

מתקפת אכיפה על מעסיקים | מאת עורך דין שמואל גלנץ, יולי 15

למאמר המלא
למאמר המלא

דוח מבקר המדינה: בענין התנהלות אגף מדור התשלומים ברשות האוכלוסין במשרד הפנים | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

אי מסירת מסמכים לעובד – פוטנציאל לצרות

למאמר המלא
למאמר המלא

אי מסירת תלושי שכר – לא עניין של מה בכך | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

דמי חגים: – חול המועד – הרמדאן ומה שביניהם | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

הסכם קיבוצי חדש בחקלאות | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

פנסיה לעובד – מבקש מקלט מדיני

למאמר המלא
למאמר המלא

יום המנוחה השבועי – לא מה שחשבתם | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא

בעקבות עתירה לבית המשפט שונה נוהל דיווחי המעסיקים על העסקת עובדים פלשתינאים | מאת עורך דין שמואל גלנץ

למאמר המלא
למאמר המלא


שינוי נוהל דיווחי מעסיקים למדור התשלומים על העסקת עובדים פלשטינאים – בעקבות עתירה של איגוד מגדלי פרחים | אברהם דניאל, מזכיר איגוד מגדלי הפרחים

למאמר המלא
למאמר המלא

מטפלת סיעודית – מהי המנוחה השבועית ?

למאמר המלא
למאמר המלא

טיפ (T.I.P) או תשר

למאמר המלא
למאמר המלא


יד אחת נותנת (חד פעמית) והשניה לוקחת (לאורך שנים)

למאמר המלא

אין לראות בחומר המפורסם באתר משום ייעוץ מקצועי כלשהו ו/או המלצה לנקוט או לא לנקוט בדרך פעולה כלשה