תעודות

להלן תעודות ההסמכה של משרד עורכי הדין ונוטריון יואב ציוני

paper1

תעודת הצטיינות דיקן באוניברסיטה הפתוחה

תואר בוגר כלכלה ומנהל עסקים באוניברסיטת בן גוריון

תואר בוגר במשפטים במרכז הבינתחומי הרצליה

KavPaper

תעודת חבר בלשכת עורכי הדין.

 

 

1

תעודת רואה חשבון מטעם מועצת רואי החשבון.

agrisupport

תעודת חברות בלשכת רואי החשבון.

 

 

תואר מוסמך במשפטים מטעם המרכז הבינתחומי הרצליה.

תעודת הצטיינות חוג פסיכולוגיה באוניברסיטה הפתוחה

תואר מוסמך במדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב